poniedziałek, 9 marca 2020

Dawni mistrzowie. Old masters.

I znów akwarela inspirowana obrazami osiemnastowiecznych mistrzów martwych natur.
Another watercolor study inspired by XVIII century masters of still life paintings.

2 komentarze: